Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Vaše vzdělávání u nás

V čem se naši lidé potřebují vzdělávat? Jak ohlídat penzum hodin povinného vzdělávání? A kde hledat konkrétní lektory ke konkrétním tématům? A kdo to bude zajišťovat?

Přesunutím vzdělávací agendy do rukou naší agentury si uvolníte vlastní ruce na další podstatné agendy. Půjdeme systematicky krok za krokem celým vzdělávacím cyklem a nezapomeneme na nikoho z Vašich lidí. Vzdělávání ve Vaší organizaci se tak stane uceleným a ekonomicky efektivnějším. Jednoduše napište nebo zavolejte a dohodneme se.

Postup spolupráce

1. Kontaktujte nás, dohodneme si návštěvu, na které se seznámíme s Vašimi potřebami, zvyklostmi a možnostmi. Obratem připravíme konkrétní nabídku.

2. Prozkoumáme vzdělávací potřeby Vašich lidí a zvážíme potřeby pracovních pozic ve Vašem zařízení.

3. Sestavíme s Vámi vzdělávací plán včetně harmonogramu akreditovaného vzdělávání Vašich lidí.

4. Připravíme a zrealizujeme kurzy a tréninky pro Vaše zaměstnance podle vaší volby buď ve Vašem zařízení nebo u nás.

5. Po celou dobu budeme k dispozici k operativní domluvě.

 

Podle zkušeností našich klientů tento způsob zabezpečení vzdělávání v organizaci ušetřil již značné náklady na personalisty a uspořil čas vedoucích pracovníků, kteří se mohli věnovat dalším potřebným věcem.

A nebo ...

1. Kontaktujte nás s Vaší konkrétní potřebou, tématem, představou.

2. Probereme s Vámi možnosti, doporučíme design kurzu, tréninku nebo další akce.

3. Zajistíme vhodného ověřeného lektora, případně prostory a celý kurz pro Vás zrealizujeme.

A zvládmeme to společně rychle a v pohodové atmosféře.

 

Aktuální akreditace MPSV ČR pro oblast dalšího vzdělávání:

Konfliktní situace a jejich řešení: 2016/0989 - PC (8 hodin)

Tvorba a správa vnitřních předpisů v soc. sl.2016/0988 - SP/VP (8 hodin)

Řešení obtížných komunikačních situací v soc. práci 2015/1138 - SP/VP (16 hodin)

Začínající manažer v soc. službách  2013/1244 - VP (31 hod.)

Úvod do zákona o soc. sl. a jejich aplikace v praxi 2015/0290 - PC/SP/VP (8 hodin)

Základy komunikace s klientem v duš. krizi 2014/0910 - PC/SP/VP/PP (8 hodin)

Základy soc. práce s agresivním klientem 2014/0912 - PC/SP/VP/PP (8 hodin)

Úvod do problematiky smrti a umírání 2014/0909- PC/SP/VP/PP (8 hodin)

Základy plánování v sociálních službách 2014/0911 - PC/SP/VP/PP (8 hodin)